cv

 

cv
leif rønby pedersen, arkitekt maa og civilingeniør
                                                            

1970erne
uddannet som civilingeniør på dtu
1973+ studier på kbh. universitet (sociologi) og arkitektskolen
ansat på byplantegnestuer og i kommune
arbejdsfelter: byfornyelsesplanlægning og lokal- og kommuneplaner

1980erne
optaget i dal/aa 1984

ansat hos kbi og skaarup&jespersen
arbejdsfelter: byfornyelse, projekter og udvikling
redaktør af bogen “ældre etageejendomme” om god byfornyelsesskik

1990erne
ansat 1/2-tid på a5-tegnestuen og hos friborg & lassen
arbejdsfelter: byfornyelse, projekter og stadigt mere udvikling af proces og produkt (bl.a. tilbygninger og infill–byggeri)

parallelt hermed i eget firma:
strategioplæg, udviklingsprojekter og publikationer om nye byfornyelsesmåder
publikationer: “22 tårne”, “lette trapper”, “lette tilbygninger” og “minimalisme i byfornyelsen”
kurser, oplæg og artikler om byfornyelse

efteruddannelse: projektledelse, samarbejde og forhandling

2001 – 2006
driver kant studio i samarbejde med kant arkitekter

arbejdsfelter:

  • udvikling af nyt byfornyelseskoncept (fra “minimalisme i byfornyelsen” til boligfornyelse basisplus), i pilotprojekt hvor 60 boliger på østerbro er fornyet, med fokus på komponentløsninger i enkel og nutidig arkitektonisk helhed og på fleksibilitet i boliger og “costumization” gennem en række tilvalgsmuligheder for beboerne
  • tagboligprojekter med nye tagformer til attraktive boliger
  • faglig konsulent ⁄ projektleder på udviklingsprojekter (“lette badeværelser” og “minielevatorer”)
  • elevatorprojekter
  • evaluator på partnering–projekter

efteruddannelse: proceskonsulent

2006
aktiviteterne i kant studio videreføres i rönby.dk