ryesgade 30

ryesgade 30

I Ryesgade 30 A-C er der gennemført en bygnings- og boligfornyelse med meget højt ambitionsniveau.
Bygningens karakter, dens facademurværk og -udsmykning og vinduesformer er bevaret. Og bag facaden er komforten markant forbedret med indvendig isolering og koblede vinduesrammer med energiruder.

Det har sammen med nye ventilationsanlæg med varmegenvinding og en række andre tiltag givet en meget storreduktion af energiforbruget til opvarmning og et godt og sundt indeklima.

Boligerne har fået nye badeværelser og køkkener med høj kvalitet i både funktion og design. For at få plads til det er bitrapper inddraget i boligerne, og hovedtrapperne brandsikret med sprinkler.

I stuer og værelser et paneler og stuk retableret og alle overflader er totalistandsat.

Og oven over alt dette er der etableret 4 nye, attraktive tagboliger

 

Sagt og skrevet om projektet

”Helhedsrenoveringen af ejendommen fra 1896 har leveret nye boligkvaliteter, bedre indeklima, nye tagboliger og et markant lavere energiforbrug samtidig med, at den bevaringsværdige arkitektur er styrket.” (Arkitekturpolitik København 2017-2025)