jagtvej/samsøgade

jagtvej/samsøgade

I Jagtvej 177 og Samsøgade 1-11 er bygningerne renoveret med enkle løsninger og materialevalg.

I de 60 boliger er snævre, mørke rum, nedslidte køkkener og små toiletter erstattet af:

  • åbne og lyse rum med altandøre
  • kompakt køkken & bad i høj kvalitet
  • god plads til beboernes videre indretning

Indeklimaet er forbedret med isolering, centralvarme og naturlig, vinddreven ventilation.

Bygningen er udvidet opad med 10 nye tagboliger – og ved infill mellem to gavle har 4 boliger fået fordoblet deres areal.

Beboerne har i fællesskab tilvalgt it-net, solvarme og genbrug af regnvand til fælles vaskeri.

De enkelte beboere har kunnet tilvælge altan og haft en række valgmuligheder bl.a. ekstra funktioner i køkkenet.