blågårdsgade

blågårdsgade

En slidt tagkonstruktion er forstærket og bølgeeternitplader er erstattet med en elegant og vedligeholdelsesvenlig zinkdækning.

Mod gården er den nederste del af den skrå tagflade hævet for at få mere regulære rum i tagetagen og fuld højde til foldedøre til tagaltanerne.

I de skrå tagflader er der ovenlys mod både gård og gade.

Tagrummet er åbent til kip og med hemse på en del af hanebåndet.

Tre fjerdedele af tagrummet er indrettet som en ny 5. sals lejlighed. En fjerdedel af tagrummet er anvendt til udvidelse af en 4. sals lejlighed.