ryesgade 25

ryesgade 25

I Ryesgade 25-25D er der gennemført en bygnings- og boligfornyelse med endnu højere ambitionsniveau end i Ryesgade 30.

Bygningens og boligernes kvaliteter er bevaret/retableret. Facader og hovedtrapperum er renoveret. Porte og opgangs- og entrédøre er genbrugt efter grundig opretning. Alle stuer og værelser i boligerne er bevaret intakte, både hvad angår proportioner og karakter af overflader, træværk og stuk.

Til det er der føjet mange nye kvaliteter.

Alle boliger har fået mere lys med 1-2 spanske altaner, og nogle har fået en stor altan mod den grønne vestvendte gård.

Boligerne har også fået bedre komfort med indvendig isolering, energivinduer med koblede rammer og decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Bitrapper er nedlagt for at give plads til at etablere både nye velindrettede badeværelser og funktionelle køkkener med inventar og installationer i høj kvalitet.

I to af de fem opgange er der desuden blevet plads til en elevator.

Omkring bygningen er friarealerne omlagt, det bedst beliggende er beplantet og indrettet til leg og ophold, og der er etableret skybrudssikring og nedsivning af regnvand.

Over bygningen er det gamle tag erstattet af et nyt med 7 nye tagboliger og en fælles tagterrasse for beboerne.

I stueetagen er indrettet restaurant ”Tigermom” og cafeen ”MET”.

Fornyelsen af Ryesgade 25 er projekteret i dialog med beboerne, og mange af dem er flyttet tilbage efter renoveringen.

I projektet har der været fokus både på at spare energi og forbedre indeklimaet og på bæredygtighed på en række andre punkter, og på den baggrund er Ryesgade 25, som den første bevaringsværdige bygning i Danmark, blevet DGNB-certificeret.

Mere info om Ryesgade 25