rönby dk rådgiver om renovering og fornyelse af bygninger og boliger – hvor renoveringen bevarer og
retablerer kvaliteter og særpræg – og fornyelsen tilføjer ny kvaliteter og skaber nye værdier for brugerne

Rådgivningen kan være idé- og konceptudvikling, og det kan være projektering og realisering. I alle
opgaver er der fokus på at udnytte de givne muligheder bedst muligt og på at finde eller skabe nye
muligheder for at opnå det optimale resultat i dialog med bygherre og brugere.

Til alle projekter dannes der et team der dækker de fornødne kompetencer og som samarbejder om at
udvikle og realisere den bedst mulige løsning.